İnsan Kaynakları

İlkelerimiz

* Çalışanlara karşı çağdaş ve yenilikçi fikirlerin ödüllendirildiği, adaletin hakim oldugu çalışma ortamının sağlanması.

* Sistemli ve dinamik bir tempoyla çalışmak.

* Hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, çalışanlarımızın verimliliğini ve mutluluğu, performans değerlendirmelerini, eğitim vb. insan kaynaklarını kullanarak arttırmak.

* ENSU YAPI kendi elemanlarını yetiştirmeyi ve yönetici kademelerine taşımayı ilke edinmiştir. Bu amaçla hızlı gelişim ve değişimlerimize ayak uydurarak firmamızın hedeflerini kendi hedefleri olarak benimseyen kişileri bünyemize dahil etmekteyiz.

35

Yıllık Tecrübe

Call Now Button